Sökning: "Dheri Kareem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dheri Kareem.

  1. 1. Vuxna patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid kronisk smärta : En allmän litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Dheri Kareem; Michelle Silander; [2018]
    Nyckelord :Bemötande; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Patientperspektiv; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta, är ett folkhälsoproblem som uppstår när smärtan kvarstår efter läkt vävnadsskada. Smärtan påverkar patienten i ett bio-psyko-socialt samspel där smärtupplevelsen förstärks vid ett sämre stöd. LÄS MER