Sökning: "DiVA"

Visar resultat 1 - 5 av 282305 uppsatser innehållade ordet DiVA.

 1. 1. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Citizen participation in fossil-fuel free energy development : A case study of the Samsø Renewable Energy Island (Denmark)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Katharina Mara Krause; [2021]
  Nyckelord :Citizen participation; Energy transition; Bottom-up planning; Participative governance; Transition management;

  Sammanfattning : In the upcoming years there will be a growing need for sustainable energy transitions in a local as well as global context, making it necessary to gain a better understanding of factors influencing their success. In this context, citizen participation is considered an important tool in achieving sustainable energy transitions, as the active participation of the local population may help in lowering obstacles, such as resistance against planned projects. LÄS MER

 3. 3. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Management in large German companies : An analysis of the motives for conducting sustainability management and the roles of sustainability managers and experts

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Leonie-Isabelle Bimczok; Laura Juárez Wichmann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Management; Sustainability Experts; Sustainability Managers; Large German Companies; Sustainable Organizational Change;

  Sammanfattning : Implementing and conducting sustainability management in businesses today presents an urgent but also complex challenge for large German companies. To react to the fast-changing regulations and demands on the market and to reduce the complexity of sustainability, organizations have introduced sustainability departments as well as sustainability experts and managers. LÄS MER

 5. 5. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER