Sökning: "Diabetes ersta"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Diabetes ersta.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefine Nielsen; Maria Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; Experiences; Live with; Young adult; Diabetes typ 1; Upplevelser; Leva med; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en komplex kronisk sjukdom som blir allt mer frekvent i världen. Idag har cirka 50 000 personer diagnosen diabetes typ 1 i Sverige. Sjukdomsdebuten sker vanligtvis under en kort tidsperiod under barn- eller ungdomsåren och kräver stora omställningar i livet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hafsa Mahad Mahamud; Sahra Dirie; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av egenvård för personer med diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Liza Arvor Setfors; Diego Cabrera Pavez; [2021]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nurses; Self Care; Experience; Diabetes Mellitus Typ 2; Sjuksköterskor; Egenvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är diabetes en utav de största folksjukdomarna. Diabetes är en livslång progressiv sjukdom som kan leda till följdsjukdomar och komplikationer. Med god egenvård kan sjukdomsutvecklingen påverkas och risken för komplikationer minskas. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mona Adan; Farhia Abi Mohamud; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Experiences; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en folkhälsosjukdom som finns runt om i världen. Diabetes är en sjukdom som kan bli livshotande om patienten inte får sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av rekommenderad kosthållning vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ali Abdullah; David Briese; [2021]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Experience; Diet; Diabetes typ 2; Erfarenhet; Kost;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en folksjukdom som ökar i världen. Behandlingen för diabetes kan vara både medicinsk och livsstilsförändringar, till exempel som fysisk aktivitet och en hälsosammare kost. Kosten har en stor betydelse när det kommer till behandlingen av diabetes. LÄS MER