Sökning: "Diabetes mellitus typ 1"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden Diabetes mellitus typ 1.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1-diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Waled Elouardi; Tayebe Ansari; [2024]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; Omvårdnad; Föräldrar; Upplevelse; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Sjukdomen ställer omfattande behandlingskrav med bland annat krav på kontinuerlig tillförsel av insulin och blodglukosmätning. Föräldrar till barn med T1DM spelar en nyckelroll i hanteringen av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES TYP-1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Falkebäck; Sofia Ljungström; [2023-06-27]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ-1; hälsa; sjuksköterska; stöd; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ-1 är en kronisk sjukdom som innebär att kroppens produktion av insulin upphör. Sjukdomen innebär stora livsstilsförändringar för att upprätthålla hälsan vilket kan vara påfrestande för ungdomar. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMAR MED DIABETES TYP 1 OCH DERAS UPPLEVELSER AV ÖVERGÅNGEN TILL VUXENSJUKVÅRD - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Dalin; Matilda Nilsson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ I ; Barnsjukvård; Sjuksköterska ; Transition; Ungdomar; Upplevelser; Vuxensjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som är vanligast att insjukna i runt 10-årsålde rn. Det innebär att en transition från barnsjukvård till vuxensjukvård kommer ske och att ansvaret för egenvården kommer läggas över på ungdomen. LÄS MER

 4. 4. Patientrapporterad diabetesbörda hos personer med Diabetes mellitus typ 1 : En tvärsnittstudie om samband med glykemisk kontroll, diabetesduration och demografisk data

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Lisa Tizzard; Ylva Nilsarve; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Distress; Diabetes mellitus type 1; Glycated Hemoglobin A; Patient-centered care; Diabetesbörda; Typ 1-diabetes; HbA1c; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetesbörda innefattar emotionella aspekter kopplade till diabetes och är korrelerat till sämre glykemisk kontroll samt suboptimal sjukdomshantering. Diabetesbörda är ett lågt prioriterat problem i diabetesvården och det föreligger ett stort mörkertal, därtill berörs diabetesbörda sparsamt i de svenska nationella riktlinjerna för diabetesvård. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars upplevelse av att leva med typ 1-diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Robel Beyene; Jahurul Islam; [2023]
  Nyckelord :Adolescents; children; experience; type-1 diabetes.; Barn; type-1 diabetes; ungdomar; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 [T1D] ökar över hela världen. T1D är bland de vanligaste endokrina och autoimmuna sjukdomarna hos barn och ungdomar. LÄS MER