Sökning: "Diabetes mellitus typ 1"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Diabetes mellitus typ 1.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Bailsan Allou; Otilia Widerberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är den vanligaste och allvarligaste metabola störningen som drabbar barn vilket uppstår bland annat av genetiska arvsanlag. Sjukdomen behandlas med insulin- och kostbehandling samt fysisk aktivitet. Barnets behov sätter stor press på föräldrarna som anpassar vardagen för att barnet ska må bra. LÄS MER

 2. 2. Vad är viktigt för patienten i undervisningen om egenvård vid diabetes mellitus? : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Gustafsson; Rebecca Kindbom; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; patientundervisning; självhantering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Panofsky; [2022]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Karlsson; Erika Legell; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; diabetes mellitus type 1; experiences; Diabetes mellitus typ 1; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2017 hade omkring 542 000 barn diabetes mellitus typ 1 (DMT1) i världen. DMT1 är en autoimmun sjukdom som orsakar insulinbrist vilket således innebär att kroppens celler inte kan ta upp glukos som i sin tur leder till högt blodsocker. Behandlingen består av insulin och egenvård i form av motion och kost. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars Erfarenheter Vid Diabetes Typ 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Mekey Ibrahim Hassen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Ungdomar; Erfarenhet; Att leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns två olika typer av diabetes, dessa består av diabetes typ 1 och diabetes typ 2. I diabetes typ 1 insjuknar vanligtvis barn under 18 år. Diabetes typ 1 är en av de livshotande obotliga sjukdomarna bland barn och ungdomar i Sverige. LÄS MER