Sökning: "Diabetiska fotsår"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Diabetiska fotsår.

 1. 1. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskan främjar egenvårdsförmågan för att förebygga diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alyaa Alfalahi; Jenny Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Egenvård; Egenvårdsförmåga; Hälsofrämjande omvårdnad; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en folksjukdom som ökar i befolkningen, och sjukdomen kan leda till fotsår vilket är en komplikation som kan medföra problem för både personen med diabetes och för omgivningen. Egenvård är effektivt i förebyggandet av fotsår, och det är viktigt att sjukvårdens fokus ligger mer på förebyggandet av sår än på behandling av redan uppkomna sår. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tatiana Aref; Elin Warberg; [2018]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Lidande; Livskvalitet; Personens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetiska fotsår är sår nedanför malleolen, som beror på störningar i den arteriella cirkulationen i benet eller perifer neuropati och/eller perifer cirkulationsstörning som komplikation vid diabetes mellitus. Mellan 12 och 25 procent av alla personer med diabetes får någon gång i livet diabetiska fotsår. LÄS MER

 4. 4. Patienters Upplevelser av att leva med Diabetiska Fotsår

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zinat Yahyaei; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS ARBETSUPPGIFTER UTIFRÅN PATIENTENS BEHOV VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED DIABETES OCH FOTSÅR UTANFÖR SJUKHUS

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jolanta Wyrwicz; Annamari Kolju; [2017]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; diabetiska fotsår; omvårdnad; sjuksköterska; utanför sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetiska fotsår är ett vanligt förekommande problem inom vården. Det är inte mycket skrivet om sjuksköterskans arbetsuppgifter med denna patientgrupp i kommunal- eller primärvården. LÄS MER