Sökning: "Diagnos och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Diagnos och identitet.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. MAN BLIR INTE FRISK AV ATT VARA SJUKSKRIVEN I ALLA FALL- En kvalitativ studie om livet som långtidssjukskriven för psykiatriska diagnoser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Esther Björk; [2018-03-14]
  Nyckelord :långtidssjukskrivning; psykiatriska diagnoser; identitet; meningsskapande; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Unga långtidssjukskrivna med psykiatrisk diagnos utmärker sig som en grupp som riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden och därmed även uteslutna ur samhällsgemenskapen. Syftet med detta uppsatsarbete är att fylla en lucka i forskningen genom att erbjuda ett inifrånperspektiv på hur fyra individer ur denna grupp själva upplever sin livssituation. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av leva med bipolär sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Victoria Kärrstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt tillstånd som innebär skiftningar mellan olika stämningslägen och innefattar mani, hypomani och depression. Diagnos ställs utefter förekommande symptom hos patienten som kan ge en indikation på bipolär sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Återhämtning efter psykos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Lindqvist; Maria Pixell; [2018]
  Nyckelord :Psychotropic Drugs; Psychosis; Recovery; Schizophrenia; Psykofarmaka; Psykos; Schizofreni; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar 1500–2000 personer i psykos i Sverige, och cirka 30000–40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. Läkemedel är grunden i behandlingen av schizofreni, detta i kombination med olika psykosociala behandlingar samt åtgärder. Återhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik förändringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Fibromyalgi : att leva med lidande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Arvid Shariati; Daniel Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Fibromyalgi; Lidande; Livserfarenheter; Dagliga aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund :Fibromyalgi är en komplex sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus muskelsmärta och trötthet. Personer med kronisk sjukdom upplever ofta identitetförändring och medicinskt oförklarade sjukdomar leder ofta till misstro och oförståelse. LÄS MER