Sökning: "Diagnos och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Diagnos och identitet.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 3. 3. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 4. 4. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ayat Al-faris; Camilla Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Inflammatory Bowel Disease; experiences; colitis; ulcerative; crohn diseases; life change events och living with;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för de kroniska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom (CD) och Ulcerös kolit (UK). Det gemensamma för de två sjukdomarna är att de löper i skov med försämringsperioder och långa besvärsfria perioder samt att de drabbar relativt unga personer. LÄS MER

 5. 5. ADHD - en del av identiteten? : En kvalitativ studie om kvinnors & mäns upplevda identitetsprocess i samband med diagnosen ADHD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elsa Åkesson Åhlén; Jennie Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Sociology; ADHD; identity; identity creation; norms; normality; deviation; gender; Sociologi; ADHD; identitet; identitetsskapande; normer; normalitet; avvikelse; kön;

  Sammanfattning : Att ha ADHD är en diagnos som blir allt vanligare och talas mer om i samhället. Genom denna kvalitativa intervjustudie har vi avsett att undersöka hur vardagen ser ut för de med ADHD samt hur ADHD påverkar individers identitetsskapande utifrån normer, diagnos och kön. LÄS MER