Sökning: "Diagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 2069 uppsatser innehållade ordet Diagnos.

 1. 1. När patienter gör sig illa: en tematisk analys av psykologers syn på bemötande av självskadebeteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dennis Josefson Repka; Anna Lindblom; [2022]
  Nyckelord :självskadebeteende; bemötande; psykologer; NSSI non-suicidal self-injury; attitudes; psychologists; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att personer som skadar sig själva tenderar att uppleva mötet med vården negativt. Vårdpersonal kan ha negativa attityder till självskadebeteende, och deras möten med patienter kan väcka känslor av frustration, uppgivenhet och oro, vilket kan påverka bemötandet. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte att säga du får bara äta annars dör du” : En kvalitativ studie om fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att upptäcka och behandla ätstörningar inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Emilia Pettersson; Marie Eklöf; [2022]
  Nyckelord :eating disorder; primary care; physiotherapy; experience; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Eating disorders as term includes several diagnoses that often result in serious conditions related to eating-habits, weight and body image. Early detection, confirmed diagnosis and initiated treatment significantly increases the chance of recovery. LÄS MER

 3. 3. En förskola för alla barn? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; Elin Viberg; [2022]
  Nyckelord :Categorical perspective; inclusion; preschool teacher; relational perspective; special needs.; Förskollärare; inkludering; kategoriska perspektivet; relationella perspektivet; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares olika uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Inom förskolan finns det olika utmaningar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. En av utmaningarna handlar om svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Operation Anpassning : Konsten att vara kvinna med autism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Kristoffersson; Agnes Siggelin; [2022]
  Nyckelord :Autism; autismspektrum; hälsa; kvalitativ metod; kvinnor; litteraturstudie; livsvärld; psykisk ohälsa; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbegrepp för de tre tillstånden atypisk autism, asperger syndrom och autism. I Sverige beräknas att 1–2 % av befolkningen innehar diagnosen men det är främst män som blivit diagnostiserade. LÄS MER

 5. 5. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER