Sökning: "Diagnosis and Stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Diagnosis and Stigma.

 1. 1. "Ett misslyckande i kvarten" - En kvalitativ studie om hur kvinnor med ADHD upplever sin vardag och sina sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lorena Sierra Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Adult Women; Gender Studies; Stigma; Social Constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women with ADHD are statistically diagnosed later in life than men. Previous studies have shown that girls and women with neuropsychiatric disabilities tend to hide their symptoms to appear normative. It is discussed that girls may be judged harder than boys for expressing some of the common ADHD-symptoms due to stereotypical gender norms. LÄS MER

 2. 2. "Ja, men du ser ju inte ut att ha ADHD" - En kvalitativ intervjustudie om att få diagnosen ADHD fastställd i ungdoms- och vuxenåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Urszula Deptuch; Diala Yehya; [2022]
  Nyckelord :ADHD among adults; ADHD and teenagers; ADHD and gender; Diagnosis and Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : ADHD is a diagnosis that was believed to be a child diagnosis. Nowadays it is a known fact that the diagnosis remains in adulthood. Due to this, we found it interesting to immerse ourselves in the topic of adults. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av psykiatrisk vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Liliane Mukiza; [2022]
  Nyckelord :Patient Experiences; Psychiatric care; Mental illness; Qualitative study och Substance use disorder; Comorbidity.; Patientens upplevelse; psykiatrisk vård; psykisk ohälsa; Kvalitativ litteraturstudie; substansrelaterade syndrom; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Samsjuklighet i form utav psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom är ett nationellt omfattandefolkhälsoproblem. Personer som lever med samsjuklighet söker sig ofta till vården vilket ställerkrav på den vård som erbjuds inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 4. 4. Barn och ungdomars upplevelse av att leva med typ- 1 diabetes : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Liljegren; Baysal Aysel; [2022]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; barn; ungdomar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 8000 barn med typ- 1 diabetes och varje år får ca 900 barn diagnosen. Sjukdomen innefattar daglig behandling och övervakning av blodsockret. Blodsockerkoncentrationen i blodet kan leda till både kortsiktiga livshotande konsekvenser och långsiktiga skador på kroppens organ. LÄS MER

 5. 5. "Det blir nästan sarkasm att kalla en funktionsnedsättning en tillgång" En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara förälder med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Ley; Petra Henningsson; [2022]
  Nyckelord :Adhd; parenting; neuropsychiatric disabilities; coping; stigma; parenting styles; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on seven qualitative, semi-structured interviews with adhd-diagnosed parents, our aim is to deepen the knowledge regarding the positive and negative impacts in parenthood, concerning their own experiences. The purpose of this study is also to get an insight into how society's expectations of parents affect the adhd-diagnosed parents view upon themselves. LÄS MER