Sökning: "Diagonal Symphony"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diagonal Symphony.

  1. 1. Viking Eggeling och Diagonalsymfonin : en dematerialisering av konstobjektet

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Jimmy Pettersson; [2011]
    Nyckelord :Viking Eggeling; Hans Richter; art history; systems theory; system; cybernetics; feedback; systems aesthetics; universal language; Diagonalsymfonin; Diagonal Symphony; Symphonie Diagonale;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study Viking Eggeling’s artwork Diagonal Symphony together with Eggeling’s own art theoretical writings. This method of reading Eggeling’s art theoretical writings with the aim to try and create a deeper understanding of his art and especially Diagonal Symphony is a new approach in Eggeling’s art historical discourse. LÄS MER