Sökning: "Dialekter"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Dialekter.

 1. 1. Attityder till svenska dialekter : En studie om modersmålstalare respektive andraspråkstalare av det svenska språket och deras attityder till åtta svenska utjämnade dialekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Philip Ekman; [2020]
  Nyckelord :Svenska dialekter; attityder; solidaritet; status; andraspråkstalare; modersmålstalare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if there are similarities and/or differences between second language speakers and native speakers of the Swedish language and their attitudes to Swedish dialects, both from a general and specific perspective. Regarding the specific dialects, there are eight of them, and these are the following: norrländska, värmländska, gotländska, dalmål, skånska, Finish Swedish accent, stockholmska and göteborgska. LÄS MER

 2. 2. Parallell utveckling är nyckeln till lärande : En kvalitativ intervjustudie om undervisning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; flerspråkighet; språk- och kunskapsutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flerspråkiga elevers parallella språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena [SO-ämnena]. Det görs genom kvalitativa intervjuer med flerspråkiga elever. Studien riktar sig mot årskurs 4–6 och intervjuerna har genomförts med elever i årskurs fem. LÄS MER

 3. 3. Landet mellan Sverige och Norge : En kartläggning av Skillingmarksmålet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :dialectal; linguistic variety; linguistic mapping; dialekt; språklig varietet; kartläggning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kartlägga och uppmärksamma utmärkande språkliga drag i det lokala målet i Skillingmark, en bygd belägen ett par kilometer öster om riksgränsen till Norge i västra Värmland. Vidare undersöks i detta arbete huruvida olika dialektalt betingade språkliga drag kan knytas till språkbrukarens ålder som en faktor som påverkar den språkliga variationen. LÄS MER

 4. 4. Dialekter i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Jana Ehn; Ronja Lindgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan : pedagogernas arbetssätt

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; kvalitativa; språkutveckling; förutsättningar; pedagoger; respondenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna i studien arbetar med flerspråkighet och vilka förutsättningar de anser att de har för att arbeta med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Den metod som valts för att samla in data är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER