Sökning: "Dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 2819 uppsatser innehållade ordet Dialog.

 1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER

 2. 2. Koloniala monument, vandalism och avkolonialisering : En fallstudie i Joiri Minayas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nikita Glasnovic; [2023]
  Nyckelord :koloniala monument; joiri minaya; avkolonialisering; vandalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats är grundad i en fallstudie av den multidisciplinära konstnären Joiri Minayas arbete och den konstnärliga interventionen ”Ecubrimiento” av Columbusstatyn på Columbustorget i Santo Domingo, som genomfördes i januari 2021. Uppsatsen undersöker frågor om koloniala monument och deras närvaro i samtida postkoloniala stadsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Konsten att lämna patienten hemma

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Nelandersson; [2023]
  Nyckelord :“lämna hemma”; “ambulanssjuksköterska”; “systematisk litteraturstudie”; “kvalitativ innehållsanalys”; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antal uppdrag ambulansen utför ökar markant, så även de uppdrag som slutar i att patienten kvarstannar i hemmet. Personer som kvarstannar i hemmet löper större risk för vårdskador än de som transporteras till sjukhus och ambulanssjuksköterskor känner en stor rädsla inför att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan psykiatrisk öppen- och heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fredrik Eliasson; Tina Kassai Knezevic; [2023]
  Nyckelord :psykiatri; samarbete; öppenvård; heldygnsvård; sjuksköterska; upplevelse; kommunikation; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samarbete mellan olika vårdenheter rymmer många olika svårigheter och utmaningar från geografisk distans till skilda arbetssätt, rutiner och journalsystem samt olika individer. Tidigare studier har visat att samarbetet fungerar bättre om personalen känner varandra. LÄS MER

 5. 5. Förvittringens sång : En revy om språket i Harry Martinsons Aniara 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Gerdner; [2023]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; metaspråk; språkspel; Ludwig Wittgenstein; språkförbistring; fiktiva språk;

  Sammanfattning : I Harry Martinsons rymdepos Aniara: En revy om människan i tid och rum (1956) fäster språket uppmärksamhet vid sig självt. Eposet är bitvis skrivet på ett fiktivt språk och inrymmer metaspråkliga kommentarer som kan sägas vittna om språkets förbistring, mutationer och gräns. LÄS MER