Sökning: "Dialogseminarium"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Dialogseminarium.

 1. 1. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 2. 2. Re:winers : En sensorisk projektstudie med ett analogiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :David Favaro; Niklas Perlskog; [2018]
  Nyckelord :Vin; sensorik; konsument; dialogseminarium Re:winers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sensoriska attribut i biodynamiskt vin : En preferensstudie med dialogseminarium som metod

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Max Garberg; Smeds Christopher; [2017]
  Nyckelord :Sensorisk analys; perception; vinprovning; kvalitativ metod gillandetest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Yrkeskunnande inom vården : Språkets betydelse och berättelsens kraft för att förmedla det praktiska yrkeskunnandet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Bodil Edvardsson; [2015]
  Nyckelord :Vård; yrkeskunnande; analogi; berättelser; förtrogenhetskunskap;

  Sammanfattning : Materialet för uppsatsen är berättelser i essäform, som grundar sig på erfarenheter och iakttagelser från författarens yrkes-och livserfarenheter. Uppsatsens röda tråd är utforskandet av vårdens praktiska kunskap dess underordnade roll inom kunskapsvetenskap och dess förhållande till teoretisk kunskap. LÄS MER

 5. 5. Lärarens yrkeskunnande : Ett kluvet uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Lena Ziegenbein; [2014]
  Nyckelord :bildningsresor; dialogseminarium; frisör; frisörlärare; kollegialt lärande; professionsutveckling; yrkeskunnande; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser och beskriver en del av yrkeslärarens många kompetenser och dagliga verksamhet, men den handlar också hur en utveckling av dessa kompetenser skulle kunna ske. Min egen bildningsresa inom frisöryrket skildras med några trevande försök att klippa hår till att numera jobba som frisörlärare. LÄS MER