Sökning: "Dialogseminarium"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Dialogseminarium.

 1. 1. Sensoriska attribut i biodynamiskt vin : En preferensstudie med dialogseminarium som metod

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Max Garberg; Smeds Christopher; [2017]
  Nyckelord :Sensorisk analys; perception; vinprovning; kvalitativ metod gillandetest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Yrkeskunnande inom vården : Språkets betydelse och berättelsens kraft för att förmedla det praktiska yrkeskunnandet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Bodil Edvardsson; [2015]
  Nyckelord :Vård; yrkeskunnande; analogi; berättelser; förtrogenhetskunskap;

  Sammanfattning : Materialet för uppsatsen är berättelser i essäform, som grundar sig på erfarenheter och iakttagelser från författarens yrkes-och livserfarenheter. Uppsatsens röda tråd är utforskandet av vårdens praktiska kunskap dess underordnade roll inom kunskapsvetenskap och dess förhållande till teoretisk kunskap. LÄS MER

 3. 3. Lärarens yrkeskunnande : Ett kluvet uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Lena Ziegenbein; [2014]
  Nyckelord :bildningsresor; dialogseminarium; frisör; frisörlärare; kollegialt lärande; professionsutveckling; yrkeskunnande; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser och beskriver en del av yrkeslärarens många kompetenser och dagliga verksamhet, men den handlar också hur en utveckling av dessa kompetenser skulle kunna ske. Min egen bildningsresa inom frisöryrket skildras med några trevande försök att klippa hår till att numera jobba som frisörlärare. LÄS MER

 4. 4. ERFARENHET + REFLEKTION = KUNSKAP : en bildningsresa på gymnasiet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Annika Olén; [2014]
  Nyckelord :Yrkeslärare; Frisörlärare; Dialogseminarium; Professionsutveckling; Gymnasiet; Praktisk kunskap; Tyst kunskap; Grupputveckling; Erfarenhet; Reflektion; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Essän belyser de problem som kan uppstå i utvecklingen av ett yrkesutövande på en skola eller en arbetsplats. Problem som är svåra att sätta ord på och som framstår som dilemman då de är abstrakta i sin utformning. LÄS MER

 5. 5. Handledarens yrkeskunnande : Modell och verklighet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Malin Strand; [2013]
  Nyckelord :Skill; Placement; Placement supervisor; Probationary year; Supervision; Mentorship; Teacher Education; Dialogue seminar; Skill and technology; Yrkeskunnande; Verksamhetsförlagd utbildning; VFU; VFU-lärare; VFU-handledare; Introduktionsår; Handledning; Mentorskap; Lärarutbildning; Dialogseminarium; Yrkeskunnande och teknologi;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i frågeställningar som berör handledarens yrkeskunnande. Benämningen handledare syftar i detta fall på lärare som är VFU-handledare för lärarstudenter eller mentorer för nyutexaminerade lärare. VFU och introduktionsår för nya lärare befinner sig i gränsområdet mellan utbildning och yrkespraktik. LÄS MER