Sökning: "Diana Borg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Diana Borg.

 1. 1. TRYGGHET, BROTT OCH FYSISK MILJÖ -En jämförande analys av två stadsdelars fysiska förutsättningar att inge trygghet och verka brottspreventivt i enlighet med CPTED

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Borg; Diana Tahseen; [2020]
  Nyckelord :CPTED; brottsprevention; trygghet; belysning; Vivalla; Ladugårdsängen; utsatta områden;

  Sammanfattning : Vi har med hjälp av observationer och en enkätundersökning besvarat frågeställningar som berör trygghet och brottslighet i förhållande till ansatsen Crime Prevention Through Enviromental Design (CPTED) i två områden med olika fysisk utformning och socioekonomisk demografi: Vivalla och Ladugårdsängen i Örebro. Genom att studera de två områdena har vi sett tydliga skillnader i både fysisk utformning, och hur trygghet upplevs av de boende i områdena. LÄS MER

 2. 2. Sustainable outsourcing : Trends in the clothing industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Diana Backelin; Patrik Welchermill; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalization has led to freedom of trade between countries and allowed people to accessitems that were previously unavailable to them. This has in turn also lead to competitive pricing, making it possible for businesses to access much wider markets. LÄS MER