Sökning: "Diana Cargonja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Cargonja.

  1. 1. Att se världen i svart och vitt : En kritisk granskning av SOS Barnbyars reklamkampanjer

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik; Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik

    Författare :Diana Cargonja; Jelena Grahovac; [2013]
    Nyckelord :postcolonialism; whiteness; white man s burden; hegemony; third world; charity; technology; SOS Children s Villages; civilisation; critical review; culture; cultural studies; advertising; advertising strategies; marketing; postkolonialism; vithet; den vite mannens börda; hegemoni; vi och dom; västvärlden; tredje världen; välgörenhet; teknologi; SOS Barnbyar; civilisering; kritisk granskning; kultur; samhälle; kulturvetenskap; samhällsvetenskap; reklam; reklamstrategier; marknadsföring;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to do a critical review of the aid organization SOS Children’s Villages text- and video campaigns, from a postcolonial perspective. Our purpose is divided into two questions: Are there colonial values in the advertising campaigns? Which language- and image strategies are used by SOS Children’s Villages to put across their messages? Our material consists of 10 selected video clips, and four printed ads that are made up of an image and a short text, which are part of a campaign named: Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt (translation: Not a single child should have to be alone). LÄS MER