Sökning: "Diana Dammert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Dammert.

  1. 1. "Learning by doing" : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av intrahospital transport

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

    Författare :Diana Dammert; Hanna Pettersson; [2016]
    Nyckelord :intensivvårdssjuksköterskor; intrahospital transport; kommunikation; kompetens; patientsäkerhet; riktlinje;

    Sammanfattning : Bakgrund Intensivvårdspatienten är ofta i behov av diagnostisk undersökning eller avancerad behandling som medför intrahospital transport utanför intensivvårdsavdelningen. Intrahospital transport av intensivvårdspatienter är förenat med risker och tillbud. LÄS MER