Sökning: "Diana Ekberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Ekberg.

  1. 1. En undersökning gällande optimering av användandet utav projektportaler

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Louise Ekberg; Diana Krstevska; [2015]
    Nyckelord :Projektering; projektportal; kommunikation; informationshantering; teamkultur; konstruktör; arkitekt; byggnadsingenjör; uppdragsansvarig; byggprocessen.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER