Sökning: "Diana Ferm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Ferm.

  1. 1. Avvecklingen av dödsbon - Förvaltningsformer och reformbehov

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Diana Ferm; [2010]
    Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att redogöra för reglerna kring avveckling av dödsbon i Sverige, d.v.s. reglerna om dödsboförvaltning och arvskifte. LÄS MER