Sökning: "Diana Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Diana Jonsson.

 1. 1. Övergång mellan förskola och förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Jonsson; Lindquist Rebecca; [2020-03-02]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; barn i behov av särskilt stöd; metoder för övergångar;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med denna studie är att undersöka och belysa frågor kring övergången mellan förskola och förskoleklass, och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Av särskild vikt är att diskutera de möjligheter och hinder som pedagoger upplever i samband med övergångarna och hur dessa kan bli effektivare för att optimalt främja barnens fortsatta lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Jag behöver få sova! : Interventioner för att främja sömn hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jessica Frendin; Diana Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Intensive care unit; sleep deprivation; interventions; Intensivvårdsavdelning; sömnbrist; interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett mänskligt grundläggande behov och bör därför tillgodoses hos patienter som vårdas på sjukhus. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar upplever dock ofta upprepade avbrott på sömnen och sömnbrist vilket kan leda till både fysiska och psykiska negativa konsekvenser. LÄS MER