Sökning: "Diana Kozlica"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Kozlica.

  1. 1. Kvinnor inom Upplevelseindustrin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Isabelle Carstens; Diana Kozlica; [2016]
    Nyckelord :Women; Equality; Leadership; Management and Organization; Kvinnor; Jämställdhet; Ledarskap; Chefspositioner och Organisationer;

    Sammanfattning : Vi lever i ett av världens mest jämställda länder och idag är det viktigt att båda könenbehandlas lika och har samma förutsättningar. Trots detta är det männen som är i majoritet ichefspositionerna inom upplevelseindustrin. LÄS MER