Sökning: "Diana Krumins Engstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Krumins Engstedt.

  1. 1. Lettiskt måleri, skulptur och textil på Konstnärshuset i Stockholm hösten 1927

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för baltiska språk

    Författare :Diana Krumins Engstedt; [2010]
    Nyckelord :Konstnärshuset; Lettland; Stockholm; konstutställning;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den lettiska konstutställningen arrangerades, hur den bemöttes i Stockholm 1927 och vilka följdverkningar detta fick.... LÄS MER