Sökning: "Diana Norman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Diana Norman.

 1. 1. Skolattacken i Trollhättan : en kritisk diskursanalys av SVT och Expressens rapportering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Rading; Diana Sarbast; [2016]
  Nyckelord :diskurs; hegemoni; konsensus; förövare; offer; skolmiljö; Trollhättan; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska hur svensk media har rapporterat om den rasistiska skolattack som skedde den 22:a oktober år 2015 där tre personer gick bort och en person blev allvarligt skadad på Kronans skola i Trollhättan. Vi har valt att analysera artiklar från SVT, en Public service kanal, och Expressen, en kommersiell kanal, för att få en större förståelse för de likheter och skillnader som kan återfinnas i materialet. LÄS MER

 2. 2. Seth Siegelaub´s manifesto : A discourse analysis of The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Diana Kaur; [2015]
  Nyckelord :Seth Siegelaub; The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement; artist’s contract; Critical Discourse Analysis; Norman Fairclough; rhetorical analysis; linguistic analysis; conceptual art; art manifesto;

  Sammanfattning : In early 1971, a year before he abandoned the art world, the American art dealer and independent curator Seth Siegelaub (1941-2013) published The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement (ARRTSA) in New York. Its stated aim was to change the power relations on the art market more in favor of the artists. LÄS MER

 3. 3. "Förtryck i hederns namn-och hur vi stoppar ett växande problem i Sverige" : SD-kvinnors åtgärdsprogram belyst utifrån ett intersektionellt diskursanalytiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Diana Sarbast; [2014]
  Nyckelord :ethnicity; gender; culture; discourse; discourse analysis; honor-related violence and oppression; intersectionality; The Swedish Democrats Women s Association; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the Swedish democrat’s action program, "Oppression in the name of honor-and how we stop a growing problem in Sweden.” The focus will be on how The Swedish Democrats’ Women's Association talks about honor. LÄS MER

 4. 4. Vem äger det offentliga rummet? En kritisk diskursanalys av privatiseringsmotioner mellan åren 1990 och 2000

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Diana Hamadi; [2013]
  Nyckelord :Privatisering; motion; kritisk diskursanalys; kollektivtrafik; marxism; kapitalackumulation; offentliga rummet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last two decades there has been a significant increase in privatised areas in the Swedish public sector. The aim of this thesis is to investigate how this has been motivated and formulated in the Swedish parliament. LÄS MER

 5. 5. Working with spontaneous communication : A workplace study on the use of technical tools and social praxis in the collaborative work at two smaller design-companies.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Caroline Norman; Diana Calancea; [2009]
  Nyckelord :communication; technical tools; collaborative work; samarbete; kommunikation; teknikanvändning;

  Sammanfattning : This paper presents the results of a workplace study of two smaller companies in the design industry. The core issue has been to investigate the companies use of technical tools and to what extent social praxis influence the daily work. The methods used are based on a qualitative analysis of interviews and observations. LÄS MER