Sökning: "Diana Odnert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Odnert.

  1. 1. Informationsbegreppet. En hermeneutisk undersökning av Ingwersens och Briers informationsdefinitioner

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Diana Odnert; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER