Sökning: "Diana Vallsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Diana Vallsten.

 1. 1. "Double crap. Am I in trouble?" : Makt, vetande och njutning i Fifty Shades of Grey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2020]
  Nyckelord :Fifty Shades of Grey; knowledge; power; pleasure; subjectivity; sexuality; Foucault; feminism; reparative; body; corporality; consumption; romance; Fifty Shades of Grey; vetande; makt; njutning; subjekt; sexualitet; Foucault; feminism; reparativ; kropp; kroppslighet; konsumtion; romance;

  Sammanfattning : The Fifty Shades-trilogy by E. L. James has become a cultural phenomenon, and is widely debated as such. The main issue of the debate is often concerning the story’s relation to women’s position in society. LÄS MER

 2. 2. Djävulen bär Prada – eller sneakers : Paradigmens utstyrsel och budskap i The Devil Wears Prada

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2017]
  Nyckelord :The Devil Wears Prada; Lauren Weisberger; Andrea Sachs; Judith Butler; konnotation; kläder; tecken; paradigm; kultur; genus; kön; femininitet; performativitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomför jag en närläsning av Lauren Weisbergers roman The Devil Wears Prada. Syftet är att undersöka kulturella paradigm och koder; hur de upprätthålls eller bryts genom betydelsebildande handlingar samt hur de manifesteras i huvudkaraktärens kläder. LÄS MER