Sökning: "Diana Zeqa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Zeqa.

  1. 1. Hur påverkar läromedel undervisningen?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Diana Zeqa; [2020]
    Nyckelord :färdigheter; färdighetsträning; läromedel; ämneskonceptioner;

    Sammanfattning : Det är lärarens ansvar att välja olika metoder för att nå uppsatta mål i läroplanen. Målen är desamma men hur lärare arbetar mot dessa mål ser olika ut. Läromedel är ett vanligt förekommande verktyg i undervisningen. LÄS MER