Sökning: "Diarrhea"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Diarrhea.

 1. 1. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Toxin production among epidemic Clostridioides difficile PCR ribotypes in Sweden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Berghamre; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction Clostridioides difficile infection (CDI) is the main cause of antibiotic microflora triggered enteritis. Production of toxin A and B elicit enterocytic inflammation and diarrhea. Hospital outbreaks from certain PCR ribotypes are well known due to excess morbidity and mortality. LÄS MER

 3. 3. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Soma Nouri; Sandra Somai; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; Living with; Lived experience; Patient experience; Inflammatorisk tarmsjukdom; Crohns sjukdom; Ulcerös Kolit; Leva med; Levd erfarenhet; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är samlingsnamn för kroniska mag-och tarmsjukdomar och innefattar Crohns sjukdom (CD) samt Ulcerös kolit (UK). Båda sjukdomar löper i skov med återkommande, långvariga diarréer med förbättrings-och försämringsperioder och kan relateras till fysiska, psykiska samt sociala faktorer. LÄS MER

 4. 4. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Klensmeden; [2020]
  Nyckelord :blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. LÄS MER

 5. 5. Tyrosinkinashämmare vid systemisk mastocytos : Hur effektiva och säkra är midostaurin, masitinib samt avapritinib?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Näsfält; [2020]
  Nyckelord :Tyrosinkinashämmare; mastocytos;

  Sammanfattning : Mastocytos är en ovanlig myeloproliferativ neoplasi där en klonal ackumulation av mastceller påverkar olika organ. Hos mastocytospatienter ses vanligen en mutation i Kit-genen (Kit D816V) som kodar för tyrosinkinasreceptor Kit, receptorn får därav basaktivitet vilket leder till att mastcellerna kan proliferera, överleva samt ha sekretorisk aktivitet utan att aktiveras av sin ligand. LÄS MER