Sökning: "Diaspora"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet Diaspora.

 1. 1. Kvinna, Liv, Frihet: En antropologisk studie om betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yasmine Sandin; [2024-02-14]
  Nyckelord :Kulturell identitet; Diaspora; Postkolonial Feminism; Systerskap; Irans kvinnorörelse; Kvinnors rättigheter;

  Sammanfattning : Jina Mahsa Aminis död har uppmärksammats över hela världen där omfattande manifestationer och reaktioner i den politiska världen har nålat fast kvinnors rättigheter på den politiska tavlan. Denna studie undersöker betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor genom att titta på den komplexa frågan om kulturell identitet och dess påverkan. LÄS MER

 2. 2. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER

 3. 3. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 4. 4. The Disparity in Understanding Freedom within Diaspora : The Case of Najwa in Leila Aboulela’s Minaret

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Faika Almir Mer; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Colonialism in The Expanse : A study of otherness, diaspora, and language in The Expanse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ida Sundberg; [2024]
  Nyckelord :science fiction; postcolonialism; The Expanse; the Other; creole; diaspora;

  Sammanfattning : This essay examined postcolonialism in the first two novels in The Expanse series, Leviathan Wakes and Caliban’s War. Using otherness, creole language, and diaspora, this essay argued that The Expanse used three groups to demonstrate postcolonialism, showing that the Belters are the oppressed group and Earth oppressors. LÄS MER