Sökning: "Didaktisk funktionalitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Didaktisk funktionalitet.

 1. 1. Särbegåvade elevers matematikundervisning : En metaanalys av digitala verktygs funktionalitet för att möta särbegåvade elevers behov i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Conny Jonsson; Nils Thaung; [2020]
  Nyckelord :matematik; särbegåvad; behov; digitala verktyg; funktion;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie inriktar sig på hur särbegåvade elevers behov kan uppfyllas i matematikundervisning med hjälp av digitala verktyg. Fokus kommer att ligga på om det finns vetenskapligt stöd för användandet av olika digitala verktyg vid undervisningen av särbegåvade elever i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Strategier för arbete med matematisk problemlösning genom programmering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nour-Mariam Merhi; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Problemlösning; Programmering; Gymnasieskola; Didaktisk funktionalitet;

  Sammanfattning : Eftersom samhällets och skolans digitalisering sker i hög takt och Skolverket menar att programmeringskunskaper kommer att vara värdefulla i framtiden så har de beslutat år 2017 att programmering ska integreras i flera ämnen i skolan. Läsåret 18/19 skulle arbetet med programmeringen införas i kursplanerna för matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Strategier för arbete med matematisk problemlösning genom programmering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nour-Mariam Merhi; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Problemlösning; Programmering; Gymnasieskola; Didaktisk funktionalitet;

  Sammanfattning : Eftersom samhällets och skolans digitalisering sker i hög takt och Skolverket menar att programmeringskunskaper kommer att vara värdefulla i framtiden så har de beslutat år 2017 att programmering ska integreras i flera ämnen i skolan. Läsåret 18/19 skulle arbetet med programmeringen införas i kursplanerna för matematikämnet. LÄS MER