Sökning: "Didaktisk utmaning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Didaktisk utmaning.

 1. 1. Samtidskonst, vad tusan är det? : En kvalitativ studie om samtidskonstens utmaning och potential till lärande vid bildundervisning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Fransson; [2021]
  Nyckelord :bild; bildämnet; bildundervisning; samtidskonst; konst; estetiska lärprocesser; lärande; meningsskapande; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hinder och utmaningar i samband med bildundervisning av samtidskonst på högstadiet, samt undersöka samtidskonstens möjligheter och potential till lärande.Syftet är också att synliggöra hur bildlärare förhåller sig till att integrera samtidskonst i bildundervisning på högstadiet. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöversikt om differentierad undervisning i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Tommy Niles; Louise Nordborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lärares uppdrag beskrivs ibland med en didaktisk triangel som illustrerar mötet mellanläraren, eleven och det innehåll som behandlas i undervisningen. I klassrummet möterläraren vidare en mångfald av unika individer, som alla har olika förutsättningar och behov. LÄS MER

 3. 3. ”Vad vi säger, vad vi gör, det speglar ju sig på barnen” : En kvalitativ studie om fyra förskollärares beskrivningar av att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tilda Averin; [2021]
  Nyckelord :Basic values; Equality; Equality perspective; Gender; Free play; Preschool teacher; Didactics; Värdegrund; Jämställdhet; Jämställdhetsperspektiv; Genus; Fri lek; Förskollärare; Didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en didaktisk teori jämföra hur fyra förskollärare beskriver att de tillämpar förskolans värdegrund i den fria leken, med särskilt fokus på jämställdhet. Till syftet har följande två frågeställningar konkretiserats; Hur beskriver förskollärare att de inkluderar ett jämställdhetsperspektiv i den fria leken? och Vilka utmaningar lyfter förskollärare gällande att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den fria leken?. LÄS MER

 4. 4. Bråk – värt en kamp : Bristande förkunskaper i bråkräkning hos gymnasieelever och lärares strategier för att hantera dessa brister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Cervall; [2020]
  Nyckelord :prior knowledge deficiency; fractions; upper secondary school; Educational Subject Matter Analysis; bristande förkunskaper; bråkräkning; gymnasiet; didaktisk ämnesanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har granskat nedanstående frågeställningar, där punkt 2 varit i huvudfokus. 1. LÄS MER

 5. 5. Svenskämnets litteraturundervisning – en kamp mellan meningsfullhet och mätningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stina Sigurdsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; skönlitteratur; svenskundervisning; litteraturdidaktik; läsning; färdigheter; erfarenheter; mätning; bedömning; läsarter; receptionsteori; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Svensklärare har ett omfattande uppdrag på sina axlar. De ska se till att eleverna genom undervisningen blir både språkligt och kommunikativt kompetenta, samtidigt som litteraturundervisningen ska leda till att eleverna lär känna sig själva och andra. LÄS MER