Sökning: "Diegetic prototypes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Diegetic prototypes.

 1. 1. Kriskommunikation i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Daniel Jemth; Ebba Silversnö; [2020]
  Nyckelord :Crisis communication; Digitisation; Social media; Design fiction; Diegetic prototypes; Kriskommunikation; Digitalisering; Sociala medier; Designfiktion; Diegetiska prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att påpeka några av de möjligheter som digitaliseringen bidrar till, genom att bland annat lyfta smartphones och sociala medier som en potentiell kanal för utökad kriskommunikation. I en krissituation är kommunikation av yttersta vikt. LÄS MER

 2. 2. Smarttelefonen: En blick mot framtiden : när vetenskapliga fakta, design och fiktion blir ett

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Simon Persson; Simon Larsson; [2019]
  Nyckelord :Design fiction; Speculative design; Diegetic prototypes; Smartphone; Smartphone use; Internet of Things; Designfiktion; Spekulativ design; Diegetiska prototyper; Smarttelefon; Smarttelefonanvändning; Internet of Things;

  Sammanfattning : I den här undersökningen utforskar vi hur användande av smarttelefoner skulle kunna se ut inom en nära framtid. Med designfiktion som grundpelare och förhållningssätt, verklighetsproducerar vi diegetiska prototyper som med sina utseendemässiga egenskaper och funktionaliteter, berättar om en möjlig framtida värld av smarttelefonanvändning. LÄS MER

 3. 3. The Family Circuit : A New Narrative of American Domesticity

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Karey Helms; [2014]
  Nyckelord :speculative design; design fiction; sustainability; energy harvesting;

  Sammanfattning : As the world endures and approaches a string of energy crises, both financially and environmentally, this project aims to critique and challenge society's relationship with energy by provoking individuals to examine their current habits of energy consumption, consider the future implications of these actions, and question their willingness to make sacrifices for a cleaner environment. This is accomplished through the development of a fictional society in the near future in which individuals are required to produce all the electrical energy that they need or desire to consume. LÄS MER