Sökning: "Dielleza Zymeri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dielleza Zymeri.

  1. 1. Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor : En webbaserad innehållsanalys av socialstyrelsens publicerade dokument kring könsstympning.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

    Författare :Nanita Jawhar Hanna; Dielleza Zymeri; [2017]
    Nyckelord :Genital mutilation; female genital cutting; female genital mutilation; Female circumcision; social work; swedish national board of health and welfare; Könsstympning; kvinnlig omskärelse; könsstympning av flickor och kvinnor; socialt arbete; socialstyrelse;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Fokus för studien är att uppmärksamma Socialstyrelsens vägledande information rörande könsstympning av flickor och kvinnor. Traditionen innebär total eller delvis borttagning av det kvinnliga yttre könsorganet, vilket innefattar avsiktliga skador som förändrar eller orsakar defekter på det kvinnliga könsorganet utan medicinska skäl eller grunder (WHO, 2008). LÄS MER