Sökning: "Diet"

Visar resultat 1 - 5 av 1195 uppsatser innehållade ordet Diet.

 1. 1. Patientens upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ-2 och att leva med dess komplikationer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isak Malmlöv; Tin Tin Frisk; [2021]
  Nyckelord :Complications; diabetes mellitus type-2; nursing; patient experience; self-care.; Diabetes mellitus typ-2; egenvård; komplikationer; omvårdnad; patientens upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 har en inverkan på människor världen över och antal individer med diabetes beräknas öka. Med sjukdomen ökar risken för flera komplikationer som kan sänka livskvaliteten hos patienten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Lindgren; Isabella Olsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; IBD; inflammatory bowel disease; nursing; women.; IBD; inflammatorisk tarmsjukdom; kvinnor; omvårdnad; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom räknas som en folksjukdom i Sverige. Tillstånden drabbar oftast personer i ett tidigt skede av livet och symtomen kommer i skov. LÄS MER

 3. 3. Effects of whitefish speciation on piscivorous birds : A dietary study of piscivorous birds in central and northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Erik Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Coregonus lavaretus; piscivorous; birds; diet; speciation;

  Sammanfattning : The ecological communities we observe today are a product of the bidirectional interactions between ecological and evolutionary processes. Although the effects of ecological processes on population divergence and speciation have been studied extensively, far less is known about the effects of divergence and speciation on ecological dynamics. LÄS MER

 4. 4. God psykisk hälsa oberoende av kosthållning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Beatrice Johansson; Jasmine Staynfeld; [2020-08-05]
  Nyckelord :anxiety; depression; Hospital Anxiety and Depression Scale; mental health; mood; nutrition; omnivores; vegetarian diet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Författare: Beatrice Johansson & Jasmine Staynfeld Program: Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 31 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 5. 5. THE ROLE OF POLITICAL TRUST ON POLICY ACCEPTABILITY AND PUBLIC SUPPORT FOR A CLIMATE TAX ON MEAT CONSUMPTION A Survey Experiment in Sweden and Turkey

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ecem Yavuz; [2020-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human consumption of meat, specifically ruminants, is argued to be one of the major drivers of climate change. Individual and societal behavioural changes are considered necessary to tackle the overconsumption of animal products. LÄS MER