Sökning: "Dietary assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Dietary assessment.

 1. 1. Effekt av magnesiumsupplement på insulinresistens hos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ida Sigvardsson; Fanny Moberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :Magnesium; insulinresistens; oral supplementering; Magnesium; insulin resistance; oral supplementation;

  Sammanfattning : BakgrundNära 800 miljoner människor världen över lever med prediabetes eller diagnostiserad diabetes typ2. Magnesium har en betydande roll för glukosmetabolismen och hypomagnesemi har setts varavanligt förekommande vid förekomst av insulinresistens. LÄS MER

 2. 2. D-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Persson; Emil Lindberg; Sofie Thorsén; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; D-vitamin; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; typ 2; HbA1c; Vitamin D; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; type 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. LÄS MER

 3. 3. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Ciona (Ciona intestinalis) as a source of fibre for chickens : Effects on productive performance, organs weights and caecal microbiota

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Qasim Mashood; [2019]
  Nyckelord :Broiler; dietary fibre; ciona; cellulose; gut microbiota; sodium;

  Sammanfattning : In this experimental study broiler birds were fed in a randomized block design for 32 days on a control diet (C) based on wheat and soy bean meal and two experimental diets containing 2% (C2) and 4% ciona meal (C4) to examine the suitability of Ciona intestinalis in poultry feed as a source of fibre and its effects on growth performance, microbial composition and digestive traits. Luminal content was taken from caeca at day 12 and 32 and analysed for microbiota profile and short chain fatty acids (SCFA). LÄS MER

 5. 5. The Link Between Diet, Gut Microbiota And Type 2Diabetes/Pre-diabetes In Humans : - A systematic review

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Christine Hansson; [2019]
  Nyckelord :systematic review; human; gut microbiota; type 2 diabetes; pre-diabetes;

  Sammanfattning : Introduction: Diabetes is a global and rapidly increasing disease that in 2014 affected morethan 422 million people, and takes 1,2 million lives per year. The importance of identifyingnew ways to manage and prevent the disease has led science to a new area – modulation ofthe gut microbiota. LÄS MER