Sökning: "Dietist"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Dietist.

 1. 1. Mat och vätskeregistrering i praktiken - dietistens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emma Steneberg; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :mat och vätskeregistrering; dietistens perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund Undernäring leder till ökat lidande, längre vårdtider och försämrad livskvalitet för patienter, därför är det viktigt att tidigt upptäcka ett lågt matintag för att snabbt kunna sätta in adekvata nutritionsåtgärder. Mat- och vätskeregistrering ger en indikation på om dietist bör kopplas in, och är ett viktigt underlag för dietister vid val av nutritionsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Tillgång till medicinskt stöd på svenska idrottsgymnasium

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Hjern; [2022]
  Nyckelord :physiotherapist; high school; adolescent; athlete; injuries; fysioterapeut; gymnasium; ungdom; idrottare; skador;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Idag erbjuds idrottsutbildning på runt 200 skolor i Sverige för elever som vill kombinera sina gymnasiestudier med elitsatsning inom sin idrott. Aktuell forskning visar en hög prevalens av skador hos unga elitsatsande idrottare samt att skador är en av de vanligaste orsakerna till att unga slutar med sin idrott. LÄS MER

 3. 3. Samtal om matvanor under graviditet: Barnmorskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Isabelle Johnsson; [2022]
  Nyckelord :mödrahälsovård; samtal matvanor; barnmorska; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mödrahälsovården (MHV) utgör ett viktigt forum för hälsofrämjande arbete. Barnmorskor förväntas samtala om matvanor med gravida kvinnor, men tidigare studier visar att barnmorskor inte alltid upplever detta lätt. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av utskrivning från kirurgisk vårdavdelning : En intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Hanna Hassel; Emma Petersson; [2021]
  Nyckelord :Surgical care; person-centred care; interviews; discharge information.; Kirurgisk vård; personcentrerad vård; intervjuer; utskrivningsinformation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Tidigare studier visar att patienter upplever att de inte får tillräckligt med information vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning vilket påverkar patientens återhämtning i hemmet. Bristande utskrivningsinformation leder till otrygghet och ger upphov till onödigt lidande. LÄS MER

 5. 5. Dietisters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med prematura barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Storm; Olivia Östling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Prematurfödda barn ställs inför ett antal utmaningar efter födseln, vilket kan innebära en komplex vårdsituation. För att öka chanserna för barnets överlevnad samt minska kort- och långsiktiga komplikationer ställs ofta höga krav på en adekvat nutritionsbehandling. LÄS MER