Sökning: "Dietist"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Dietist.

 1. 1. Patienters upplevelse av utskrivning från kirurgisk vårdavdelning : En intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Hanna Hassel; Emma Petersson; [2021]
  Nyckelord :Surgical care; person-centred care; interviews; discharge information.; Kirurgisk vård; personcentrerad vård; intervjuer; utskrivningsinformation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Tidigare studier visar att patienter upplever att de inte får tillräckligt med information vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning vilket påverkar patientens återhämtning i hemmet. Bristande utskrivningsinformation leder till otrygghet och ger upphov till onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. Är kostråd hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Caroline Hammer; Marielle Jarlinius; [2020-08-05]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; Informationskällor; Upplevelser; Kostförändring;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion, kandidatprogram, KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 38Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 3. 3. Patientmöte och administration - en studie om tidfördelning för dietister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Chris Johansson; Malin Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Dietist; tidfördelning; Sverige; arbetsuppgift;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietisten har idag en självklar plats inom hälso- och sjukvården medspecialkompetens inom nutrition. Tack vare detta kan vårdtiden minskas för patienterna ochäven risken för komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Eidhagen; Elcias Kevin Cerna Leiva; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nursing care; Education; Health; Nurse; Diabetes Mellitus Typ 2; Omvårdnad; Utbildning; Health; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. LÄS MER

 5. 5. Stöd innan och efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Johanna Senften; [2020]
  Nyckelord :Bariatrisk kirurgi; stöd; sjukvård; familj; dietistkontakt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma anses vara ett stort hälsoproblem. Av Sveriges befolkning har 51% överviktigt eller lider av fetma. Bariatrisk kirurgi implementeras då ingen annan viktminskningsmetod fungerar. LÄS MER