Sökning: "Difference-in-differences"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Difference-in-differences.

 1. 1. The spill-over effects of Germany’s first federal minimum wage

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :minimum wage; spill-over effects; hourly wage; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates whether individuals who earn marginally above a minimum wage are experiencing spill-over effects as a result of its implementation, adjustment and existence. It focuses on Germany’s federal statutory minimum wage regime that was introduces in 2015 and later adjusted in 2017, through the experiences of individuals who earned 100% to 110% of the new wage floor in 2014. LÄS MER

 2. 2. Kan vi nå en omställning med hjälp av förbud? : En empirisk studie av förändringen i antalet nyregistrerade elbilar till följd av miljözon 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Linderoth; [2019]
  Nyckelord :Miljözoner; Förbud; Elbilar;

  Sammanfattning : De luftföroreningar som äldre bilar står för har medfört en högre dödlighet hos Sveriges befolkning vilket har motiverat till införandet av miljözon 2 på Hornsgatan. Denna uppsats undersöker om miljözon 2 kan bidra med en omställning mot hälsosammare fordon där specifikt en ökad registrering av elbilen studeras med syftet att klargöra om förbudspolitik kan medföra en önskad omställning. LÄS MER

 3. 3. Studiemedlets betydelse för socioekonomiska skillnader i studieframgång : En undersökning av reformer i studiemedelssystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Björk; Erik Bramme; [2019]
  Nyckelord :student aid reform; academic achievement; socioeconomic background; education; student labour supply; studiemedelsreform; studieprestation; socioekonomisk bakgrund; utbildning; studenters arbetsutbud;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om studieprestationen hos studenter med olika socioekonomisk bakgrund påverkas olika av förändringar i nivån på studiemedlet. Vi gör detta genom att använda oss av en serie reformer av det svenska studiemedelssystemet som ändrade incitamenten för studenter att spendera sin tid på arbete eller studier. LÄS MER

 4. 4. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 5. 5. The weight-based tariff and recycling of cans and PET-bottles : a study of behavioral spillovers in the context of waste sorting and recycling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linda Skogström; [2019]
  Nyckelord :behavioral spillovers; cans; deposit; economics; panel data; PET-bottles; recycling; waste; waste sorting; weight-based tariff;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate whether the weight-based tariff, which was introduced in nine municipalities between 2007-2017 to increase waste sorting and collection of household waste for recycling, had a behavioral spillover effect. To estimate the spillover effect, I examine whether the weight-based tariff had an effect on the recycling of cans and PET-bottles in the Swedish deposit recycling system. LÄS MER