Sökning: "Differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet Differentiering.

 1. 1. Dålig stämning i kyldisken? Konsumentens uppfattning av Oatlys marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fahlström; Mimmi Olsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Oatly; Marknadsföring; Differentiering; Konsumentuppfattning; Beteendeförändring;

  Sammanfattning : Inledning: Som svar på den långa traditionen av mejerikonsumtion producerar varumärket Oatly alternativa produkter framställda på havre (Oatly, u.å). LÄS MER

 2. 2. Faktorer som främjar eller hindrar differentiering i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Krayem; [2024]
  Nyckelord :Differentiering; matematik; undervisning; grundskola; förmågasgrupper;

  Sammanfattning : Ett av de kärnämnena i grundskolan är matematik. Lärare har uppgiften att organisera sinundervisning på ett sätt som passar alla i klassen, oavsett elevernas förmågor och förutsättningar. Detta uppnås genom differentierad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om svårigheter, möjligheter och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Josephine Forsten Hellsten; Nathalie Gylderud; [2024]
  Nyckelord :Children with special needs; Diversification; Equivalence; Preschool teacher; Special support; Barn med särskilda behov; Differentiering; Förskollärare; Likvärdighet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt till en likvärdig förskola, ibland föreligger dock särskilda behov vilket kan kräva särskilt stöd. Tidigare forskning visar att barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som är mångfacetterat vilket gör att även stödet blir svårt att definiera. LÄS MER

 4. 4. Lärares perspektiv på skrivinlärning i årskurs F–3 : Perspektiv på hur elevers skrivinlärning främjas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Göz; Celine Ercan; [2024]
  Nyckelord :Skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; kognitivt perspektiv; skriva för hand; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett urval av sex F–3 lärare arbetar med elevers skrivinlärning. I den här studien intervjuas sex F–3 lärare om hur de arbetar med elevers skrivinlärning. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares stöttning i den proximala utvecklingszonen för särskilt begåvade barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Marie Karlsson; Stina Strömner; [2024]
  Nyckelord :Differentiation; gifted children; preschool; sociocultural theory; support; Differentiering; förskola; sociokulturell teori; stöd; särskilt begåvade barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på stöd till särskilt begåvade barn i förskolan. Särskild begåvning är ett område där det råder kunskapsbrist och är något som behöver synliggöras i samhället. LÄS MER