Sökning: "Differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet Differentiering.

 1. 1. Profesionell differentiering i en specialpedagogisk ekvation : Speciallärarprofessionen i Lärarnas Riksförbunds tidskrift Skolvärlden sedan 1987

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Erica Nordeman Vikström; Cornelia Söderman; [2021]
  Nyckelord :speciallärarprofessionen; matematik; diskursanalys; speciallärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Differential Deep Learning for Pricing Exotic Financial Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Alexander Aslaksen Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Exotic Derivatives; Differential Machine Learning;

  Sammanfattning : Calculating the value of a financial derivative is a central problem in quantitative finance. For many exotic derivatives there are no closed-form solutions for present values, instead, computationally expensive Monte Carlo methods are used for valuation. LÄS MER

 3. 3. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar med förslag på teknisk tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rita Blomstersjö; Martina Wikström; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala Evenemang; Covid-19; Interaktion; Engagemang; Spelifiering; Användbarhet”;

  Sammanfattning : As a result of the pandemic, organizations have been forced to rethink the traditional way of working. Most organizations have moved towards remote working and implemented online meeting-platforms as a way of adapting to the new circumstances. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingsarbete i praktiken : -en fallstudie om implementeringen av tillgängliga lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Murphy; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; systemteori; tillgängliga lärmiljöer; utvecklingsarbete; yrkesroller;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Murphy, Maria (2021). Utvecklingsarbete i praktiken -en fallstudie om implementeringen av tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER