Sökning: "Digestion"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet Digestion.

 1. 1. Pyrolysis of Municipal Sewage Sludge to get a phosphorus rich char residue for soil improvement

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahin Shamim; [2023]
  Nyckelord :Sewage Sludge-Phosphorus-Pyrolysis- Heavy metals; Cadmium; Lead; Nickle; Copper; Chromium; Zinc; Biochar; Heating value; Fertilizer- Thermal conversion;

  Sammanfattning : Sewage sludge is a byproduct of wastewater treatment plants. It is a kind of waste. however, it contains several valuable nutrients like phosphorous and nitrogen that are used to rich the soil as a fertilizer compound. LÄS MER

 2. 2. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 3. 3. Tillsatser och värmeåtervinning : I befintlig biogasanläggning som tillämpar våtrötning av matavfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rudolfina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Heat recovery; heat exchanger; additives; biogas; wet digestion; digestate; Värmeåtervinning; värmeväxlare; tillsatser; biogas; våtrötning; rötrest;

  Sammanfattning : HEMAB’s biogasanläggning har bytt rötningsprocess till våtrötning. En utmaning med våtrötning är stora mängder rötrest, som kan begränsas genom minskad vattentillsatts i processen. En minskad vattentillsats kan göra processen instabil och ge lågt gasutbyte. Tillsatser kan behövas för att göra processen stabil. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av källsorterande avloppslösning : Identifiering av systemlösning för källsorterat avloppsavfall i Sydöstra staden i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Ekblad; [2022]
  Nyckelord :source separating sewage system; urine diversion; anaerobic digestion; wastewater treatment plant; källsorterande avloppssystem; urinsortering; rötning; reningsverk;

  Sammanfattning : Utanför Uppsalas stadskärna planeras det att bygga en ny stadsdel till år 2050, kallad Sydöstra staden. Uppsala kommun vill vara i framkant gällande hållbar stadsplanering och är därför intresserade av att utreda möjligheter till att tillvarata resurser i avloppsvattnet, som ett alternativ till konventionell rening. LÄS MER

 5. 5. Enzymaktivitet i kostkällor och bromelains förmåga att spjälka vassle- och ärtprotein

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Mattias Stenström; Marcus Jacobsen; [2022]
  Nyckelord :Enzym; bromelain; proteas; grodd; skott; ananas; protein; vassle; ärtprotein; aktivitet; matsmältning; spjälkning; upptag; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Proteiner är kroppens byggstenar och behövs bland annat för att reparera celler, bygga upp vävnader och muskler samt bilda enzymer. Proteinbrist kan leda till försämrad hälsa och därför finns rekommendationer att andelen protein i den dagliga kosten bör utgöra 18 E%. LÄS MER