Sökning: "Digital Elevation Model"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Digital Elevation Model.

 1. 1. Urban Growth and Environmental Risks - A GIS-Based Analysis of Landslide Susceptibility in Bukavu (Democratic Republic of the Congo)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Simon Paul; [2019]
  Nyckelord :Bukavu; Landslides; Environmental Risks; GIS; Urban Growth; Slope Inclination; Land Cover; D. R. Congo; South Kivu; Satellite Data; Digital Elevation Model;

  Sammanfattning : The city of Bukavu, located at the eastern border of the Democratic Republic of Congo in the province of South Kivu, is a large and densely populated urban agglomeration that has experienced rapid growth during recent years. At the same time, Bukavu has been repeatedly struck by environmental hazards, especially by devastating landslides. LÄS MER

 2. 2. Investigating the accuracy of Digital Elevation Models from UAV images in areas with low contrast : a sandy beach as a case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hemin Tofiq; [2019]
  Nyckelord :UAV; GCP; coastal monitoring; digital elevation model; Accuracy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Elevation models are important in many applications in Geographical Information System (GIS), both when applying environmental analyses and in urban planning studies. The production of elevation models has been a difficult and expensive task using traditional surveying techniques. LÄS MER

 3. 3. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Ekström; [2018]
  Nyckelord :surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. LÄS MER

 4. 4. Metoder för kartering av bäckar och diken med användning av Nationella höjdmodellen och hydrologisk modellering : En undersökning av olika interpolationsmetoder och upplösningar av digitala höjdmodeller för generering av mindre vattendrag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Grumer; [2018]
  Nyckelord :streams; ditches; hydrological modeling; National Elevation Model; DEM; LIDAR; GIS; bäckar; diken; hydrologisk modellering; Nationella höjdmodellen; DEM; LIDAR;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har det undersökts om digitala höjdmodeller, framställda från LIDAR-data som insamlats av Lantmäteriet, kan användas för komplettera och lokalisera nya bäckar och diken som inte finns med i Lantmäteriets databaser idag. I Lantmäteriets verksamhet karteras bäckar och diken först och främst idag med hjälp flygfotografier i stereo. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of digital terrain models created in post processing software for UAS-data : Focused on point clouds created through block adjustment and dense image matching

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sabina Assefha; Matilda Sandell; [2018]
  Nyckelord :UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Block adjustment; Photogrammetry; UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Blockutjämning; Fotogrammetri;

  Sammanfattning : Lately Unmanned Aerial Systems (UAS) are used more frequently in surveying. With broader use comes higher demands on the uncertainty in such measurements. The post processing software is an important factor that affects the uncertainty in the finished product. LÄS MER