Sökning: "Digital Markets Act"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Digital Markets Act.

 1. 1. Dominansmissbruk och digitala plattformar : En studie av hur artikel 102 FEUF och DMA hanterar digitala marknader, självförbehåll och utnyttjanden av insamlad data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Söderholm; [2024]
  Nyckelord :EU law; digital platforms; DMA; Digital Markets Act; online platforms; digital markets; multi-sided markets; self-preferencing; competition law; article 102 TFEU; 102 TFEU; abuse of dominance; use of market power; use of data; EU-rätt; digitala plattformar; DMA; Digital Markets Act; onlineplattformar; digitala marknader; flersidiga marknader; självförbehåll; konkurrensrätt; artikel 102 FEUF; art 102 FEUF; missbruk av dominerade ställning; dominansmissbruk; utnyttjande av marknadsmakt; utnyttjande av data;

  Sammanfattning : Dagens samhälle förändras snabbt, och digitala marknader med det. Digitaliseringen har lett till revolutionerande utvecklingar av vårt samhälle, och bakom dessa förändringar står primärt ett fåtal dominerande teknikjättar och deras plattformar. LÄS MER

 2. 2. När är data en nödvändig nyttighet? - En analys av skyldigheten att dela data i det digitala ekosystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rezan Waissi; [2024]
  Nyckelord :Data; datadrivna affärsmodeller; konkurrens; innovation; dataanalys; digitala marknader; uppkopplade produkter; nödvändiga nyttigheter; infrastruktur.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har påverkat hur vi interagerar och bidragit till betydande framsteg. Samtidigt har den medfört utmaningar i form av bristande differentiering på den inre marknaden till följd av varierande datainnehav bland aktörer. LÄS MER

 3. 3. The Controversial Interface between Competition and Data Protection Law - An Analysis of Privacy Concerns in the context of Merger Control

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cristina Timofti; [2023]
  Nyckelord :Competition Law; GDPR; Personal Data; Privacy; Data Protection Law; Digital Markets Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the digital market, data has become an invaluable asset that businesses strive to achieve. Since most of the data acquired is personal data, current legal and academic debates have begun to investigate whether and how privacy is addressed within the context of merger control. LÄS MER

 4. 4. Culpa in Code: Exploring Autonomous Algorithmic Collusion under EU Competition Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Brinnen; [2023]
  Nyckelord :AI; Algorithms; Competition Law; Anti-trust Law; EU; Fault; Intent; Negligence; Dolus; Culpa; Digital Eye; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Algorithms wield an increasingly significant influence in our everyday lives. Both in traditional brick-and-mortar markets, and particularly in the digital markets, companies use algorithms for various operations. Instances of algorithmic collusion have already surfaced. However, a more signifi-cant threat may await. LÄS MER

 5. 5. Skyddet för data : En analys av digitala tjänsters skydd för sin data genom sui generis-rätten i ljuset av Digital Markets Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Konstantinos Adamidis; [2023]
  Nyckelord :protection of databases; database protection; database directive; legal protection for databases; data; protection of data; intellectual property law; unfair competition; competition law; DMA; Digital Markets Act; EU; EU law; databasskydd; databasdirektivet; rättsligt skydd för databaser; data; skydd för data; immaterialrätt; illojal konkurrens; konkurrensrätt; DMA; Digital Markets Act; EU; EU-rätt;

  Sammanfattning : The sui generis-right in article 7.1 of the database directive provides the maker of a database, who has made a qualitatively and/or quantitative substantial investment in the obtaining, verification and/or presentation of the contents in a database, the right to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part of the database contents. LÄS MER