Sökning: "Digital Preservation"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Digital Preservation.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. Konsten Därute, Förvalta och Bevara : Kritisk rapport om ett GIS-projekt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Therese Hagberg; [2022]
  Nyckelord :Public Art; GIS; digital humanities; critical cartography; critical making; open access; interdisciplinary;

  Sammanfattning : This Master thesis is about building-related public art as future cultural heritage and its management, preservation, and digital accessibility from a value perspective. Furthermore, the aim is to develop proposals for a management model and public tools that could benefit the accessibility of public art and thus also its preservation. LÄS MER

 3. 3. User experience of art museums online

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Linn Moiety; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today's requirements for digital presence mean that museums must think outside the box. Digital strategies or manifestations may serve as a foundation to stand on, but in the end, it is the museum's visitors' needs that need to be fulfilled. LÄS MER

 4. 4. Digital hållbarhet inom offentlig sektor : En fallstudie kring hur digital hållbarhet kan förstås och arbetas med inom offentlig sektor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Högberg; [2022]
  Nyckelord :Public sector; Digital Sustainability DH ; Content; Technology; Preservation; Promotion; Offentlig verksamhet; Digital hållbarhet DH ; Digitalt material; Innehåll; Teknologi; Bevarande; Främjande;

  Sammanfattning : Digital sustainability is a concept that is increasingly used in today's society. There is still some uncertainty about how Swedish public sector should think and relate to the concept and what the meaning really is. LÄS MER

 5. 5. Spelar spelare någon roll? Svenska spelares tankar kring och erfarenheter av spelbevarande ur ett arkivperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :André Martin; [2022]
  Nyckelord :ALM; archives; cultural heritage institutions; archival paradigms; digital games; gamers; the game industry ABM; arkiv; kulturarvsinstitutioner; arkivparadigm; digitala spel; spelare; spelindustrin; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis examines positions to long-term preservation of digital games in Sweden. Digital games are a new artform and type of cultural heritage but few actions have been taken to preserve them in an institutional context. If nothing is done now digital games risk disappearing very soon. LÄS MER