Sökning: "Digital Strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden Digital Strategi.

 1. 1. Att erövra orden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Backstig; Janette Persson; [2021-06-21]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; läsinlärning; intellektuell funktionsnedsättning IF ; implementering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattade en digital förståelsebaserad intervention för att främja läsutveckling och kommunikation hos elever som är i behov av AKK samt att ta reda på vilka faktorer som lärarna uppfattade påverkar dessa elevers läsutveckling och kommunikation. Studien är ett delprojekt inom forskningsprojektet KomLoss. LÄS MER

 2. 2. Digital nudging: en strategi för minskat matsvinn och hållbara matval vid skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Andersson; Mathilda Schütt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalizations progression have created new possibilities to work with sustainability questions which is one of many challenges for today’s society. Food waste and food choices are a big part of sustainability and are affected by human behavior. One way to work with human behavior is through digital nudging. LÄS MER

 3. 3. Digital transformations in SMEs: A low-tech perspective : Common pitfalls for low-tech SMEs and how to mitigate them

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexander Jenhall; Max Thormé; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; low-tech; SME; digitalization.;

  Sammanfattning : Purpose - The aim of this study is to bridge the gap regarding digital transformation challenges and common pitfalls for low-tech SMEs. In doing so, we provide a framework presenting common pitfalls in digital transformations for low-tech SMEs and five mitigation strategies to aid in avoiding them and thus, enabling a higher success rate of digital transformations. LÄS MER

 4. 4. Food delivery or Forced delivery? A case study on restaurants' business model innovation in response to digital platforms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emil Clemensson; Wendela Spelmans; [2021]
  Nyckelord :Digital platforms; Gig economy; Business model; Business model innovation;

  Sammanfattning : Digital platforms have prospered since the beginning of the pandemic and radically change how firms create and capture value. The restaurant industry has been particularly exploited, invoking strains on incumbent restaurants' business models and leaving managers in unfamiliar territory. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares förväntningar på ledningen som superhjältar: En kvalitativ studie av medarbetare i Y-generationens förväntningar på och förståelse av ledningskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falk; Amanda Forssberg; [2021]
  Nyckelord :ledningskommunikation; medarbetare; förväntningar; generation Y; digital kommunikation; ledarskap; strategisk kommunikation; top management communication; employees; expectations; digital communication; leadership; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den högsta ledningens kommunikation är av stor vikt i organisationer, då den utgör grunden för övergripande styrning och strategi, samt skapar förutsättningarna för en enad verksamhet. Trots vikten av ledningskommunikationen i organisationer saknas förståelse för fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. LÄS MER