Sökning: "Digital Transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Digital Transformation.

 1. 1. MAKING SENSE OF DIGITAL TRANSFORMATION: How sensemaking is used to drive early stage change

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Brandin; Petra Larsson Ylipuranen; [2019-08-08]
  Nyckelord :Sensemaking; digital transformation; organizational change;

  Sammanfattning : This thesis investigates sensemaking in an IT company that undergo change in connection with digital transformation. The study focuses on the managerial perspective in the early stage of change where the main challenge often is to motivate and lead people. LÄS MER

 2. 2. MANAGING THE SYSTEMIC INTERRELATING OF COMPETING CONCERNS

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Pavlović; Daniel Viktorsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Competing concerns; digital transformation; systemic interrelating; managerial responses; tensions;

  Sammanfattning : Incumbent firms that undergo digital transformations in an attempt to remain rele-vant in an increasingly digital world often find themselves having to deal with com-peting concerns as the existing logics of the firm clash with new logics introduced as part of the transformation. These competing concerns are systemically interrelated and require a cohesive management strategy. LÄS MER

 3. 3. EXPANDING THE CONCEPT OF DIGITAL COMPETENCE A Case Study on How Digital Competence is Portrayed in a Company Transforming to Digital Service Orientation

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Patricija Ilin; Tomi Mustikka; [2019-08-08]
  Nyckelord :digital competence; digital servitization; digital transformation; manufacturing; digital talent; industry 4.0;

  Sammanfattning : Digitalisation requires new ways for businesses to innovate in order to meet contemporarycustomer needs. Manufacturers are adopting digital servicebasedbusiness models to enhancecompetitive advantage. To address these challenges companies have to identify, attract anddevelop digital competence. LÄS MER

 4. 4. Leveraging on digitalization for circular economy - A multiple case study on manufacturing and service companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Illaria Mania; [2019-07-09]
  Nyckelord :circular economy; digitalization; data; sustainability; digital transformation; organizational change; digital technologies;

  Sammanfattning : Competitiveness is a crucial word for describing what todays’ business environment requires to enterprises. The issue becomes even more complicated considering that there are several phenomena that are challenging companies’ ability to gain a competitive hedge. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER