Sökning: "Digital Tvilling"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Digital Tvilling.

 1. 1. Digitala tvillingars användning vid beslutsfattning i bygg- och fastighetsbranchen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Digital twins; construction and real estate industry; decision-making; situation awareness; digitalization; Digitala tvillingar; bygg- och fastighetsbranschen; beslutsfattning; situationsmedvetenhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen präglas av långsam digitaliserings takt där bristande dokumentation förekommer och i vissa fall försvårar beslutsfattningsmoment. Digitala tvillingar är kända för att effektivisera fastighetsförvaltning och bidra till bättre beslutsfattning. LÄS MER

 2. 2. Cybersecurity: Digital Twins in Automotive Industry : The Road Ahead – An Exploratory Study

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Rossarin Upara; [2023]
  Nyckelord :Digital Twin; Cybersecurity; Automotive Industry; Digitization; Threat Analysis; Risk Assessment; TARA; Digital Tvilling; Cybersäkerhet; Bilindustrin; Digitalisering; Hotanalys; Riskbedömning; TARA;

  Sammanfattning : The digital twin is a concept that has attracted the attention of both industry and academia in the last decade with the advent of Industry 4.0 and the adoption of future technologies. LÄS MER

 3. 3. Den digitala tvillingen i värderingsprocessen inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hampus Lindqvist; Jakob Ronholt; [2023]
  Nyckelord :Digital twin; Real estate industry; Property valuation; Digital tvilling; Fastighetsbranschen; Fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Den digitala tvillingen i fastighetsbranschen har ett stort användningsområde. Den kan avhjälpa arbeteinom exempelvis energioptimering och luftkvalitet samt användas som kommunikationskanal ochvisualisera resultat. Användaren söker ett resultat och den digitala tvillingen byggs utifrån dessakriterier. LÄS MER

 4. 4. Implementering av datadriven digital tvilling för förbättrande underhåll på ett torkcylindersystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Parwand Batti; [2023]
  Nyckelord :Datadriven; digital tvilling; IoT; ThingSpeak; torkcylinder; underhåll; MATLAB; C#;

  Sammanfattning : A digital twin is a digital representation of a real-world physical object (a physical twin), and useful for product lifecycle management and maintenance. The aim of this project is to implement a data-driven digital twin for a system consisting of an electric motor, a gearbox and a drying cylinder, in order to improve the maintenance plan and reduce maintenance costs for a drying cylinder system. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av produktionsflöden inom livsmedelsbranschen : En studie om utmaningar & möjligheter med digital tvilling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erik Larsson; Anna Ringdahl; [2023]
  Nyckelord :Digital twin; Streamlining of production flows; RFID; VR; Bottleneck; Digital tvilling; Effektivisering av produktionsflöden; RFID; VR; Flaskhals;

  Sammanfattning : En ökad effektivitet i de interna flödena är en viktig faktor för att bibehålla konkurrenskraft inom livsmedelsindustrin. Ny teknik som digitala tvillingar kan därför vara en möjlighet till att identifiera och åtgärda begränsande faktorer i produktflödet. LÄS MER