Sökning: "Digital and traditional reading"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Digital and traditional reading.

 1. 1. Örat är vägen till hjärtat : En interventionsstudie om hur olika högläsningsmetoder kan påverka elevers hörförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Wallgren; [2021]
  Nyckelord :reading aloud; listening comprehension; audiobooks; digital reading aloud; traditional read-ing aloud; högläsning; hörförståelse; ljudböcker; digital högläsning; traditionell högläsning;

  Sammanfattning : Högläsning är ett pedagogiskt verktyg med fördelar gällande såväl möten med olika texter som utvecklande av språkförståelsen. Traditionellt sker högläsning genom att någon läser högt för en grupp eller individ. LÄS MER

 2. 2. ”Man har en verktygslåda och jobba med” : En studie av barnbibliotekariers förhållningssätt till multimodala textvärldar, digitala verktyg och medier samt läsmotivation i det läsfrämjande arbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Frisk; Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; multimodalitet; digitala verktyg; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to gain insight into how children's librarians, at public libraries, work to promote reading towards children between the ages of 6 and 16. The two main purposes were to study the view of reading and investigate how they   approach the multimodal world where digital media and tools make a complement to traditional media and how the work with  them can be related to reading motivation. LÄS MER

 3. 3. Digital läsning på lågstadiet : Den digitala läsningens påverkan på yngre elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Haglund Claesson; [2021]
  Nyckelord :digital läsning; lågstadiet; svenska; uppföljning på läsning; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning lärare använder sig av digitala medel kontra traditionella böcker i årskurs 1–3 på lågstadiet, under tyst enskild läsning i ämnet svenska. Detta för att bidra med kunskap om vilken påverkan det kan ha på yngre elevers läsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Digital EFL reading versus traditional EFL reading in upper secondary school. : A study of reading comprehension in digital and print text.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Max Sjölander; [2021]
  Nyckelord :Comprehension; reading; digital; traditional; EFL;

  Sammanfattning : This study tested differences in reading comprehension between printed text and digital platforms. Two groups of upper secondary EFL students took eight tests, aiming to test their reading comprehension. The students took four tests in which they read traditionally and four in which they read digitally. LÄS MER

 5. 5. A Human Touch in A Digitalized Business World : A Qualitative Study of How the Digital Transformation in Business Impacts the Emotional Interactions Between Leaders and Followers

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Alexandersson; Carolina Jansson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Emotional Intelligence; Emotional Value; Leaders; Followers; Relational Leadership; Digitalization; Digital Transformation;

  Sammanfattning : Due to today’s digital transformation, traditional ways of communication are increasingly replaced by virtual and digital communication channels. The challenge for leaders in this digital environment is consequently to reach out to their followers to the same extent as in physical meetings. LÄS MER