Sökning: "Digital bolagsstämma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Digital bolagsstämma.

  1. 1. Framtidens bolagsstämma – fysisk, digital eller hybrid?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Victor Carlén; [2023-02-07]
    Nyckelord :Digital bolagsstämma; Bolagsstämma; Aktiebolagslagen; Aktiebolagsrätt;

    Sammanfattning : Enligt 7 kap. 15 § ABL ska bolagsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan i bolagsordningen särskilt angiven ort i Sverige. LÄS MER