Sökning: "Digital employee advocacy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Digital employee advocacy.

 1. 1. Vi marknadsför vår arbetsplats : En nyanserad syn av employee advocacy via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Zoe Rundkvist; Marisol Nilsson Lopez; [2022]
  Nyckelord :Employee advocacy; social media; media agency; employee; CEO; social exchange theory; Employee advocacy; sociala medier; mediebyråer; medarbetare; VD; social exchange teorin;

  Sammanfattning : I Sverige har det främst undersökts synen på employee advocacy utifrån organisationens engagemang samt strategisk användning av konceptet. Den här studien undersöker det svenska perspektivet på employee advocacy via sociala medier. LÄS MER

 2. 2. What Influences Employees to Become Digital Advocates? : A Quantitative Study of the Relationship Between Employer Branding and Digital Employee Advocacy in Industrial Organisations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Josefin Ilic; Matilda Tranell; [2018]
  Nyckelord :Digital employee advocacy; employee advocates; social media; employer branding; organisational commitment; industrial organisations; brand advocacy; communication strategy.; Digitala förespråkare; anställda som förespråkare; sociala medier; employer branding; organisationsengagemang; industriella organisationer; varumärkesstrategi; kommunikationsstrategi.;

  Sammanfattning : Since the introduction of social media, the corporate communication landscape has changed significantly, and thus organisations need to find new innovative ways to communicate. One emerging strategy is digital employee advocacy, which ultimately means that employees voluntarily endorse their employers on social media platforms. LÄS MER