Sökning: "Digital environment"

Visar resultat 1 - 5 av 1412 uppsatser innehållade orden Digital environment.

 1. 1. Digital identitet och visuell interkulturalitet i framtidens bildpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Aron Wright; Emil Pernet; [2023]
  Nyckelord :Visual culture learning communities; Third space; digitalisation; Gaming; interculturality; intercultural pedagogy; visual arts pedagogy; Bild; Bildpedagogik; Digitalisering; Fortnite; Interkulturalitet; Interkulturell; Konstpedagogik; VCLC; Visuell kultur;

  Sammanfattning : This knowledge overview consists of research surrounding digitalisation in pedagogics, visual culture learning communities and the correlation between these two subjects. Intercultural pedagogics often refers to including pupils’ ethnical cultural diversity as grounds for creating a discourse surrounding equality and inclusion in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang om undervisning av flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rasmiya Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; learning environment; language development and pre-school; Flerspråkighet; lärandemiljö; språkutveckling och förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie handlar om flerspråkighet i förskolan. Sju förskollärare intervjuades om deras undervisning med flerspråkiga barn. Resultatet visar att de arbetar med flerspråkighet i förskolan i syfte att främja språkutveckling både i svenska och på barnets modersmål. LÄS MER

 4. 4. Degree of Harmonisation of Simultaneous Use of Many ICT Platforms from Upper School Teachers’ Perspective : A Case Study at Internationella Engelska Skolan Tyresö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Piotr Piotrowicz; [2023]
  Nyckelord :ICT platforms; ICT in school; ICT in education; Teachers perception of ICT; ICT usage in teaching practice; Usability of ICT platforms.;

  Sammanfattning : Teaching is one of the professions suffering from high workload and stressful work environment. The number of different ICT platforms used in school, their similarity in their purpose, complexity and differences in interfaces, make it very complicated for the new teachers to smoothly start effective teaching, due to lack of time and resources for comprehensive onboarding process. LÄS MER

 5. 5. Skrolla Vidare: En kvalitativ studie om konsumenters identitetsskapande på TikTok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Tranarp; Alice Wischer; Klara Johansson; [2023]
  Nyckelord :Identitet; TikTok; Motivation; Grupptillhörighet; Konsumenter; consumers; Social Groups; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Skrolla vidare “ En kvalitativ studie om konsumenters identitetsskapande på TikTok. Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Alice Wischer, Klara Johansson och Theodor Tranarp Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Identitet, TikTok, Motivation, Grupptillhörighet, Konsumenter Syfte: Uppsatsen ämnar att undersöka konsumenters användande av mediet TikTok och skapa en förståelse för motivationen till användandet samt konsumentkulturen och den sociala identiteten som uppstår till följd av det. LÄS MER