Sökning: "Digital evidence"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden Digital evidence.

 1. 1. PICTURE-NOT-SO-PERFECT? En semiotisk bildanalys av hur Instagramanvändare gestaltar verkligheten under hashtagen #Instagramvsreality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alicia Svensson; Erica Nilsson Harvanek; [2023-03-10]
  Nyckelord :Kroppsideal; normer; ideal; kroppsaktivism; sociala medier; gestaltning; #Instagramvsreality;

  Sammanfattning : Executive summary Social media has become a huge part of everyday life. With it, editing and manipulation of images to post online has increased. Several studies have proven that retouched images can have a great negative impact on people’s self image and mental health. LÄS MER

 2. 2. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 3. 3. Factors Affecting Marketing Strategies of Food Panda and Jovi in Pakistan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sikandar Majid; Farhan Tanveer; [2023]
  Nyckelord :Marketing Strategy; Jovi and Foodpanda;

  Sammanfattning : There has been a rise in food delivery services in Pakistan due to the digitization of several restaurants. However, while several delivery services currently operate in Pakistan, Food panda and JOVI stand out as the most popular. LÄS MER

 4. 4. Organisatoriskt engagemang genom en skärm : En fallstudie om hur medarbetares upplevelser av organisatoriskt engagemang har påverkats av distansarbete i samband med covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fanny Larsson; Sofia Nacksten; [2022]
  Nyckelord :organisational commitment; teleworking; COVID-19 pandemic; organisatoriskt engagemang; distansarbete; covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisatoriskt engagemang är ett begrepp som på senaste tiden har fått större plats i både forskning och i praktiken. I samband med covid-19-pandemin och upprättade restriktioner införde många organisationer distansarbete i någon utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Har du digital integritet? : En kvalitativ studie om hur Persuasive Technology påverkar upplevelsen av trygghet, trovärdighet och digital integritet på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexandra Olsson; Sara Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Digital Integrity; Persuasive Technology; Ethics; Experience-centered design; Social Media; Digital integritet; Persuasive Technology; Etik; Upplevelsecentrerad design; Sociala medier;

  Sammanfattning : Övergången till det digitala samhället har väckt frågor kring digital integritet och säkerhet. Flera studier visar på användares oro över insamling av personlig data. LÄS MER