Sökning: "Digital forensik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Digital forensik.

 1. 1. I förövarens moln : En kvalitativ analys av lagen om genomsökning på distans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jenny Luong; Amanda Humaloja; [2023]
  Nyckelord :Cloud forensics; cloud forensic investigation; IT-forensics; cloud computing; coercion; Genomsökning på distans; IT-forensiker; IT-forensik; molnlagring; tvångsmedel;

  Sammanfattning : I takt med att världen blir alltmer uppkopplad och digitaliserad, är det en ständig utmaning för lagstiftningen att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen har också öppnat upp en helt ny arena för brottslighet, där elektroniska enheter och information har blivit alltmer centrala. LÄS MER

 2. 2. Uppe bland molnen : Tvångsmedlet genomsökning på distans RB 28:10 och utvinning av molndata tillhörande Googletjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elsa Dahlstrand; Moa Dahl; [2023]
  Nyckelord :IT-forensics; Digital Forensics; Means of Coercion; Cloud Forensics; Magnet AXIOM; Cellebrite UFED Cloud; Google services; Tvångsmedel; RB 28:10; Genomsökning på distans; Digital forensik; Molnforensik; Magnet AXIOM; Cellebrite UFED Cloud; Googletjänster;

  Sammanfattning : Det sker en kontinuerlig digitalisering i världen vilket innebär en utmaning för samhällets lagstiftning, till följd av att lagstiftning är tids- och resurskrävande. Detta är något som kriminella utnyttjar i och med att deras verksamhet har flyttats alltmer till den digitala världen. LÄS MER

 3. 3. Forensic Analysis of Footstep Data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amiran Dugiev; Henrik Cassé; [2023]
  Nyckelord :Digital forensics; Samsung Health; Footstep data; Data visualization; Android; Digital forensik; Samsung Health; Fotstegsdata; Data visualisering; Android;

  Sammanfattning : Digital forensics is a niche field of study that encompasses such things as extraction, analysis and presentation of digital information, that could be used to produce forensic evidence. There are several companies whose sole specialization is providing technical software solutions to detectives to help them quickly analyze retrieved devices that might contain evidence, instead of having to send the devices to forensic labs. LÄS MER

 4. 4. Comparative Analysis & Study of Android/iOS MobileForensics Tools

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amer Shakir; Muhammad Hammad; Muhammad Kamran; [2021]
  Nyckelord :Mobile forensics; recovery tools; Magnet AXIOM; MOBILedit; data extractions; comparison; forensic tools; digital forensics; mobile forensic tools;

  Sammanfattning : This report aims to draw a comparison between two commercial mobile forensics and recovery tools, Magnet AXIOM and MOBILedit. A thorough look at previously done studies was helpful to know what aspects of the data extractions must be compared and which areas are the most important ones to focus upon. LÄS MER

 5. 5. Automated Cross-Border Mutual Legal Assistance in Digital Forensics (AUTOMLA) : A global realized Enterprise Architecture

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jonas Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Digital Forensic; Mutual Legal Assistance; Enterprise Architecture; System of Systems; Incident Command System; Fusion Center; Semantic Network; GraphQL; React; Cloud; Graph Database; Apollo; REST; Security;

  Sammanfattning : Organized cybercrime has no borders in cyberspace. This paper suggests a state-of-the-art architected solution for a global Automated cross-border mutual legal assistance system within Digital Forensic (AUTOMLA). The Enterprise framework with technical viewpoint enables international collaboration between sovereign countries Fusion Centers. LÄS MER