Sökning: "Digital game-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Digital game-based learning.

 1. 1. To what degree does digital game based learning affect the language acquisition of young EFL learners?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Karlsson; Irma Mehmedovic; [2020]
  Nyckelord :Second language acquisition; young efl learners; Digital game-based learning; English; Language skills; Language teching;

  Sammanfattning : In the current study, we synthesize recent research on digital game-based learning and its potential effect on the speaking and interaction skills of young learners of English as a second language. Various relevant studies enlisting different methodologies are reviewed to determine how digital games affect speaking and interaction skills and the role of motivation in the process. LÄS MER

 2. 2. The study of digital gamebased learning on motivating Chinese primary students to study mathematics

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Xiaoyue Peng; [2019]
  Nyckelord :Digital game-based learning; DGBL; Qualitative research; Qualitative data and Online research;

  Sammanfattning : The research focus of this paper discusses digital game-based learning as a novel learning approach and further emphasises on the empirical study of technologies motivating Chinese primary students to study and learn mathematics at home. Considering that digital game-based learning is still under development, the effects of it is still controversial. LÄS MER

 3. 3. What's their game? - A study of teacher preparation for using digital game-based teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Lindskog; Michelle Stavroulaki; [2019]
  Nyckelord :Digital game-based teaching; Digital game-based learning; Gamification; Teacher perceptions; Teacher educator perceptions; Teacher training programs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine perceptions regarding digital game-based teaching and the extent to which teachers of English in Sweden have been prepared to use this approach. The basis for this study is the research on the effects of digital games for language learning and the perceived lack of the incorporation of these in teaching, creating a gap between student interests and teaching methods. LÄS MER

 4. 4. Acquiring low-frequency English vocabulary by contextual guessing amongst Swedish learners of English playing The Infectious Madness of Doctor Dekker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Joakim Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digital games; education; game-based learning; language learning; vocabulary learning;

  Sammanfattning : Video and computer game users are frequently stated as possessing a higher proficiency in English. In this study, 3 Swedish upper secondary school students from different programs played The Infectious Madness of Doctor Dekker, a lovecraftian murder mystery game. LÄS MER

 5. 5. Utformningen av en utvärderingsmodell för utbildningsverktyg : Till hjälp för en tillämpning av Game Design Based Learning inom utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jesper Lindberg; Andreas Reyier; [2018]
  Nyckelord :Game Design Based Learning GDBL ; Game Based Learning GBL ; Gamification; Development tools; E-Learning; Game Design Based Learning GDBL ; Game Based Learning GBL ; Gamification; utbildningsverktyg; E-Learning;

  Sammanfattning : Digitala spel i dagens samhälle blir allt vanligare och har de senaste åren börjat användas inom utbildning och undervisning runt om i världen. Att använda spel och teknologi inom en utbildning har både positiv och negativ påverkan på eleverna så väl som skolan. LÄS MER