Sökning: "Digital game-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Digital game-based learning.

 1. 1. The study of digital gamebased learning on motivating Chinese primary students to study mathematics

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Xiaoyue Peng; [2019]
  Nyckelord :Digital game-based learning; DGBL; Qualitative research; Qualitative data and Online research;

  Sammanfattning : The research focus of this paper discusses digital game-based learning as a novel learning approach and further emphasises on the empirical study of technologies motivating Chinese primary students to study and learn mathematics at home. Considering that digital game-based learning is still under development, the effects of it is still controversial. LÄS MER

 2. 2. Utformningen av en utvärderingsmodell för utbildningsverktyg : Till hjälp för en tillämpning av Game Design Based Learning inom utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jesper Lindberg; Andreas Reyier; [2018]
  Nyckelord :Game Design Based Learning GDBL ; Game Based Learning GBL ; Gamification; Development tools; E-Learning; Game Design Based Learning GDBL ; Game Based Learning GBL ; Gamification; utbildningsverktyg; E-Learning;

  Sammanfattning : Digitala spel i dagens samhälle blir allt vanligare och har de senaste åren börjat användas inom utbildning och undervisning runt om i världen. Att använda spel och teknologi inom en utbildning har både positiv och negativ påverkan på eleverna så väl som skolan. LÄS MER

 3. 3. Digitala spel - rätt eller fel? : Digitala spels påverkan på motivation och lärande i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Peter Johansson; Frans Öyan; [2018]
  Nyckelord :Digitala spel; matematik; motivation; lärande;

  Sammanfattning : Spelbaserat lärande har på senare år blivit ett populärt inslag i skolmiljöer. I denna litteraturstudie har vi undersökt ochsammanställt flera studier inom ämnet digitala spel som ett verktyg för lärande i matematikklassrummet. LÄS MER

 4. 4. Digitalt spelbaserat lärande : Vad kännetecknar forskning om elevers utveckling genom digitalt spelbaserat lärande inom matematik i grundskolan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josephine Andersson; Elin Borgh; [2018]
  Nyckelord :Digitalt spelbaserat lärande; matematik; lärospel; grundskolan; digitala verktyg; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten nedan är att få en uppfattning om hur forskningsfältet ser ut gällande digitalt spelbaserat lärande i grundskolan inom ämnet matematik. Syftet har även varit att granska forskning, under de senaste tio åren, för att undersöka hur resultaten sett ut efter att elever använt sig av digitala verktyg och spel. LÄS MER

 5. 5. The role of serious games in communication and education of climate change

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Linda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Climate adaptation; Communication; Experiential learning; Education for Sustainable development; Game-based learning.;

  Sammanfattning : Communicating climate change in a manner that spurs engagement and motivates actions among the public is a challenging task, due to its complex nature with many uncertainties. The same problem is evident when communicating climate adaptation where there often are trade-offs made between different needs. LÄS MER