Sökning: "Digital games in learning"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Digital games in learning.

 1. 1. Digitala spel som hjälpmedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Andersson; Freiding Freiding; [2022]
  Nyckelord :game-based learning; games; digital games; mathematics education; mathematics; digitala spel; digitalisering; digital; matematik;

  Sammanfattning : The aim of this empirical study is to examine if, and which digital games active teachers experience develop pupils' knowledge in mathematics and how the pupils' development can be visible to the teachers. This has been broken down to two sub-questions. LÄS MER

 2. 2. Using Digital Games for Language Development in Lower Grades : A study of English primary teachers’ attitudes to digital games in English language learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alae Saed Beshir; [2022]
  Nyckelord :English language teaching; English language learning; digital game-based learning; digital games; primary teachers;

  Sammanfattning : In a digitalized world, learners from the 21st century prefer game-like lessons instead of traditional methods that are preferred by teachers according to previous studies. Creating a fun and engaging environment in the classroom is not an easy task for the teachers. LÄS MER

 3. 3. ”Läs uppgiften, lös den i huvudet och sen skriver du svaret” : Upplevda problem med att använda digitala läromedel vid arbete med problemlösning i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Norén; Rebecka Almgren; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitala läromedel; problemlösningsundervisning; elevers lärande; PIC-RAT;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett samhälle där digitala verktyg är en del av barn och ungdomars vardag. Teknikens utveckling har idag resulterat i ett flertal möjligheter för skolor att integrera digitala läromedel i matematikundervisningen för att på så sätt effektivisera elevernas lärande. LÄS MER

 4. 4. Omdesign av instruktioner till sällskapsspel för underlättad inlärning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellen Forslind; Ida Reithe Kindvall; [2021]
  Nyckelord :Instruktionsdesign; Spelregler; Informationsdesign; Inlärning;

  Sammanfattning : Sällskapsspel uppskattas av många. Det är en aktivitet som kan skapa gemenskap och bygga broar mellan generationer. Ett spels regelhäfte är viktigt både för att lära sig ett spel men också för att kunna lösa konflikter om meningsskiljaktigheter uppstår under spelets gång. LÄS MER

 5. 5. Kartan, eleverna och läraren : En undersökning av geografiundervisningen kring kartor och rumslig uppfattning och dess digitala inslag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Darius; [2021]
  Nyckelord :children’s´ mapping; spatial perception; digitalization; TPACK; barns geografi; rumslig uppfattning; digitalisering; TPACK;

  Sammanfattning : Geografin, kartan och vårt samhälle blir alltmer digitaliserade. Vi lever i en globaliserad värld och kan ta del av stora delar av världen genom våra olika digitala hjälpmedel hemma från soffan. LÄS MER